Saturday, December 25, 2010

SSC '05 CHRISTMAS PARTEE

Thank you.... Muna lang gid nahambal ko pagkatapos ko mahumpawan sa pasakit sang tiyan ko tungod sa talaba... Hambal ko sa kaugalingon ko, hindi na gid ko magkaon sang peste nga badlo nga ni biskan san-o. Kaladlawan lang kay gin tiempo ya gid sa pagselebrar ko sang paskwa. Hindi manami. Ang pag-igot kag pag-urangul ko kahapon ang pinakamasakit nga naeksperiensiyahan ko sa kabuhi ko. Kabwisit, na kapang yudiputa ko, nakapang linte kag bilatsing ilik ya... Bastos gid man ko gali baba. Haha. Subomg nga adlaw Christmas Party namun. Sadyahun gid namun ni kay muni ang ulihi namun nga pagkitaay bag-o ko malakat sa Manila sa Enero. Ikahidlaw ko gid ni- ang mga kabarkada ko nga wala natingag sa pag-agi sang malawig nga tini-on. Palangga ko sila kag ginakahidlaw ko ang taga Desyembre nga makumpleto tani kami. May ara man hindi mo makita, mga wala plano magpakita kag may ara man nga kapareho ko, gina itik-itik sa taga Christmas Party namun.
    Natandaan ko sang una, may mga Christmas Party kami nga la gid sang himus, nga pag-abot namun puro lang gid Pan ang bitbit sang tanan...kaladlawan kay kung wala pa natapus ang dramatic entrance ni Karla, la pa kami tani makatilaw tuod-tuod na pagkaon. Lechon Manok to bala ata dala ya mung. Excited na ko karun ah... Hahaha... Tani damu lang gid kami karun bah...

No comments: